CON NGƯỜI CHỈ THỰC SỰ CHINH PHỤC ĐƯỢC THIÊN NHIÊN KHI BIẾT CÁCH TUÂN THỦ NÓ

Chuyên viên chính

| | 0 nhận xét
Giáo án - Tài liệu - Đề kiểm tra - Tiểu luận tình huống - Đề thi nâng ngạch cho Chuyên viên chính

>> Tiểu luận tình huống
>> Đề thi nâng ngạch Chuyên viên chính

Chuyên đề 1: Tổ chức thực hiện quyền lực chính trị ở nước ta hiện nay

Chuyên đề 2: Những vấn đề cơ bản về hệ thống cơ quan Nhà nước
 1. [Giáo án] Chuyên đề 02 - Hệ thống cơ quan trong tổ chức bộ máy Nhà nước (Nguyễn Thị Phượng)
 2. [Ôn tập] Chuyên đề 2 - Hệ thống cơ quan nhà nước
Chuyên đề 3: Quy chế làm việc của Chính phủ và Ủy ban nhân dân

Chuyên đề 4: Những vấn đề cơ bản về pháp luật và pháp chế XHCN Việt Nam
 1. [Giáo án] Chuyên đề 04 - Pháp luật pháp chế xã hội chủ nghĩa (Nguyễn Thị Phượng)
 2. [Giáo án] Chuyên đề 4 - Những vấn đề cơ bản về pháp luật và pháp chế XHCN Việt Nam (Nguyễn Anh Thư)
 3. [Giáo án] Chuyên đề 04 - Thực hiện pháp luật và Áp dụng pháp luật
Chuyên đề 5: Luật hành chính và xét xử hành chính
 1. [Giáo án] Chuyên đề 05 - Luật hành chính và xét xử hành chính (Nguyễn Thị Phượng)
 2. [Giáo án] Chuyên đề 05 - Tài phán hành chính - tố tụng hành chính và xét xử hành chính (Nguyễn Thị Phượng)
 3. [Giáo án] Chuyên đề 05 - Luật hành chính và xét xử hành chính (Lương Thanh Cường)
Chuyên đề 6: Những vấn đề chung về hành chính Nhà nước
 1. [Giáo án] Chuyên đề 06 - Lý luận chung về hành chính nhà nước (Võ Văn Tuyển)
 2. [Bài giảng] Chuyên đề 6 - Những vấn đề chung về nền hành chính nhà nước (Vũ Duy Yên)
Chuyên đề 7: Tổ chức hành chính nhà nước
 1. [Giáo án] Chuyên đề 07 - Tổ chức hành chính Nhà nước (Nguyễn Quang Minh)
Chuyên đề 8: Quản lý công vụ - công chức

Chuyên đề 9: Quyết định quản lý hành chính nhà nước
 1. [Giáo án] Chuyên đề 09 - Kỹ năng ban hành quyết định quản lý (Võ Văn Tuyển)
 2. [Giáo án] Chuyên đề 09 - Quyết định quản lý hành chính nhà nước (Võ Văn Tuyển)
 3. [Giáo án] Chuyên đề 09 - Quyết định quản lý hành chính nhà nước
 4. [Giáo án] Chuyên đề 09 - Quyết định quản lý hành chính nhà nước (Phạm Thu Lan)
 5. [Chuyên đề 9] Quyết định quản lý hành chính nhà nước
Chuyên đề 10: Cải cách hành chính hướng đến nền hành chính hiệu lực, hiệu quả
 1. [Giáo án] Chuyên đề 10 - Cải cách hành chính hướng đến nền hành chính hiệu lực, hiệu quả (Phan Văn Nhự)
Chuyên đề 11: Kiểm soát đối với quản lý hành chính nhà nước
 1. [Giáo án] Chuyên đề 11 - Kiểm soát đối với quản lý hành chính nhà nước (Nguyễn Quang Minh)
Chuyên đề 12: Xây dựng và thực thi chính sách công
 1. [Giáo án] Chuyên đề 12 - Xây dựng và thực thi chính sách công (Võ Văn Tuyển)
Chuyên đề 13: Tâm lý và phong cách lãnh đạo 
 1. [Bài giảng] Chuyên đề 13 - Tâm lý và phong cách lãnh đạo (Vũ Duy Yên)
 2. [Giáo án] Chuyên đề 13 - Tâm lý lãnh đạo (Võ Văn Tuyển)
 3. [Giáo án] Chuyên đề 13 - Tâm lý và phong cách lãnh đạo
Chuyên đề 14: Kỹ thuật xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Chuyên đề 15: Kỹ thuật điều hành công sở
 1. [Giáo án] Chuyên đề 15 - Kỹ năng thiết kế công việc (Nguyễn Thị La)
 2. [Giáo án] Chuyên đề 15 - Kỹ năng điều hành công sở hành chính nhà nước (Trần Thị Thanh Thủy)
Chuyên đề 16: Kỹ năng giao tiếp trong quản lý hành chính nhà nước
 1. Giáo án Chuyên đề 16: Kỹ năng giao tiếp trong quản lý hành chính nhà nước
Chuyên đề 17: Tin học hóa hành chính
 1. [Giáo án] Chuyên đề 17 - Chiến lược phát triển và ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước, phát triển chính phủ điện tử ở Việt Nam (Hoàng Việt Hùng)
 2. [Giáo án] Chuyên đề 17 - Chiến lược phát triển và ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước, phát triển chính phủ điện tử tại Quảng Bình (Hoàng Việt Hùng)
Chuyên đề 18: Quản lý nhà nước về kinh tế
 1. [Giáo án] Chuyên đề 18 - QLNN đối với Doanh nghiệp (Ngô Văn Hiền)
 2. [Giáo án] Chuyên đề 18 - Quản lý nhà nước về Kinh tế
 3. [Giáo án] Chuyên đề 18 - Tổng quan QLNN về kinh tế (Ngô Văn Hiền)
 4. [Ôn tập] Chuyên đề 18 - Đề cương ôn tập QLNN về kinh tế
 5. [Đề cương ôn tập] Chuyên đề 18 - QLNN về kinh tế
Chuyên đề 19: Quản lý tài chính công, công sản và dịch vụ công

Chuyên đề 20: Quản lý nhà nước về đô thị
 1. [Giáo án] Chuyên đề 20 - Quản lý nhà nước về đô thị (Nguyễn Ngọc Hiếu)
 2. [Đề thi] Chuyên đề 20: Quản lý nhà nước về đô thị
Chuyên đề 21: Quản lý nhà nước về nông thôn

Chuyên đề 22: Tổng quan các vấn đề xã hội và chính sách xã hội
 1. Chuyên đề 22 - Tổng quan các vấn đề xã hội và chính sách xã hội (Phạm Kiên Cường)
Chuyên đề 23: Quản lý nhà nước về lao động - việc làm, tiền lương - bảo trợ xã hội, dân số - kế hoạch hóa gia đình
 1. Chuyên đề 23 - Quản lý nhà nước về lao động - việc làm, tiền lương - bảo trợ xã hội, dân số - kế hoạch hóa gia đình (Phạm Kiên Cường)
Chuyên đề 24: Quản lý nhà nước về văn hóa, giáo dục và y tế
 1. Chuyên đề 24: Quản lý nhà nước về văn hóa, giáo dục và y tế (Nguyễn Thị Hường)
Chuyên đề 25: Quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, tài nguyên và môi trường
 1. Chuyên đề 25 - Quản lý nhà nước về Khoa học Công nghệ và Tài nguyên Môi trường (Hoàng Thị Cường)
Chuyên đề 26: Quản lý nhà nước về dân tộc và tôn giáo

Chuyên đề 27: Quản lý nhà nước về quốc phòng và an ninh

Chuyên đề 28: Quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư
 1. Chuyên đề 28: Quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư (Nguyễn Bá Ân)
TIỂU LUẬN
 1. [Bài giảng] Hướng dẫn viết tiểu luận trong chương trình Chuyên viên chính (Ngô Văn Giang)
ÔN TẬP

[Đề thi] Phần 1:
 1. Nhà nước pháp quyền XHCN
 2. Mô hình tổ chức hoạt động của bộ máy nhà nước ta
 3. Khái niệm, đặc điểm, chức năng của Cơ quan hành chính nhà nước
 4. Nguyên tắc quyền lực Nhà nước thống nhất
 5. Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân
------------
chuyen vien chinh | chuyên viên chính | giáo án chuyên viên chính | giao an chuyen vien chinh | giáo trình chuyên viên chính | giao trinh chuyen vien chinh | bài giảng chuyên viên chính | bai giang chuyen vien chinh | tài liệu chuyên viên chính | tai lieu chuyen vien chinh | ôn tập chuyên viên chính | on tap chuyen vien chinh | đề kiểm tra chuyên viên chính | de kiem tra chuyen vien chinh | đề thi chuyên viên chính | de thi chuyen vien chinh | tiểu luận tình huống chuyên viên chính | tieu luan tinh huong chuyen vien chinh | tiểu luận chuyên viên chính | tieu luan chuyen vien chinh | đề thi nâng ngạch chuyên viên chính | de thi nang ngach chuyen vien chính

No comments:

Post a Comment

Ghi rõ nguồn sachvn247.blogspot.com khi phát hành lại thông tin từ trang này
Copyright © 2011. sachvn247 - All Rights Reserved
Design by Namkna
Xem tốt nhất ở độ phân giải 1024 x 768 pixel