CON NGƯỜI CHỈ THỰC SỰ CHINH PHỤC ĐƯỢC THIÊN NHIÊN KHI BIẾT CÁCH TUÂN THỦ NÓ

Tạp chí Dân tộc số 147 (tháng 3 - 2013)

| | 0 nhận xét
Biến đổi giá trị xã hội truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số ở KonTum. Thực trạng và giải pháp (Trung Thị Thuy Thủy)

Đào tạo nghề xuất khẩu lao động ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi - Tác động của các chính sách và những vấn đề đặt ra (Nguyễn Văn Nhuận)

Dự thảo sửa đổi hiển pháp năm 1992. Bảo đảm tốt hơn quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong đó có đồng bào các dân tộc thiểu số (Quang Hải - Phương Liên)

Hiệu quả công tác giảm nghèo ở Krông Năng (Nguyễn Thế Tư)

Hội Liên hiệp Phụ nữ Nghệ An với công tác xóa đói giảm nghèo ở vùng dân tộc thiểu số (Lê Tuyết)

Kế hoạch của Chính phủ thực hiện chính sách pháp luật về đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số (Hải Minh)

Lễ hội Lồng tồng nét văn hóa đặc trưng của dân tộc Tày (Lưu Nguyên)

Mở hướng giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Cao Bằng (Đinh Nhung)

Một số kinh nghiệm từ thực tiễn công tác dân vận trong cộng đồng dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên (Nguyễn Thị Tâm)

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ vùng dân tộc thiểu số và miền núi (Nguyễn Thị Bích Thu)

Người Thái ở Quỳnh Lưu. Tiếc và nhớ bản sắc của mình (Hồ Lài)

Ở làng mới ĐakMế (Sỹ Thắng)

Sử dụng phương pháp mô hình hóa đánh giá tác động của chính sách xóa đói giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số (ThS. Phan Văn Cương, Viện Dân tộc, UBDT - ThS. Nguyễn Mạnh Cường, Trường CĐ KTKT Nghệ An)

Thông tư về quản lý, thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Ủy ban Dân tộc (Trí Dũng)

Thực trạng và giải pháp quản lý đất đai ở vùng dân tộc và miền núi Kỳ 1: Một số vấn đề trong chính sách và pháp luật đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở nước ta (ThS. Nguyễn Quang Hải - Hoàng Phương Liên)

Tuyên Quang bảo tồn và phát huy nghệ thuật hát Then Văn hóa là nền tảng tinh thần. Hiểu thế nào cho đúng (Nghiêm Huệ)

Văn hóa là nền tảng tinh thần. Hiểu thế nào cho đúng (TS. Hoàng Xuân Lương Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

No comments:

Post a Comment

Ghi rõ nguồn sachvn247.blogspot.com khi phát hành lại thông tin từ trang này
Copyright © 2011. sachvn247 - All Rights Reserved
Design by Namkna
Xem tốt nhất ở độ phân giải 1024 x 768 pixel